Χειρουργική Υδροκεφάλου

χειρουργική υδροκεφάλου

Τι είναι ο υδροκέφαλος; Ο υδροκέφαλος είναι μία πάθηση, της οποίας η  αντιμετώπιση πραγματοποιείται  αποκλειστικά μέσω χειρουργικής επέμβασης. Η συνήθης  μέθοδος που εφαρμόζεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υδροκέφαλος και να παροχετευθεί το πλεονάζον εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) που έχει συσσωρευτεί  στις κοιλίες του εγκεφάλου είναι η εμφύτευση  ιατρικής βαλβίδος, η οποία συντελεί στο να παροχετευθεί το εγκεφαλονωτιαίο

Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική Εγκεφάλου

Ενδοσκοπική νευροχειρουργική

Η ενδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλου είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος MIS(Minimal Invasive Surgery), η οποία εφαρμόζεται για να αντιμετωπιστούν οι βλάβες στις πάσχουσες περιοχές του εγκεφάλου χωρίς να προκαλείται τραυματισμός στους παρακείμενους εγκεφαλικούς ιστούς. Ενδοσκοπική νευροχειρουργική εγκεφάλου: Ο ρόλος του νευροενδοσκοπίου Το νευροενδοσκόπιο είναι το κυριότερο εργαλείο που χρησιμοποιεί ο νευροχειρουργός ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει

Νευροχειρουργική Τραυματιολογία

νευροχειρουργική τραυματιολογία

Τι είναι η νευροχειρουργική τραυματιολογία; Η νευροχειρουργική τραυματιολογία ασχολείται με τα τραύματα του τριχωτού της κεφαλής, τα κατάγματα του κρανίου και τις κακώσεις του εγκεφάλου. Νευροχειρουργική εξέταση απαιτείται ακόμη και στον πιο ασήμαντο τραυματισμό διότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δημιουργηθεί σημαντική ενδοεγκεφαλική βλάβη. Η νευρολογική εξέταση έχει πάντα επείγοντα χαρακτήρα, πραγματοποιείται σύντομα και συστηματικά ούτως

Νευροαγγειακή Χειρουργική

Νευροαγγειακή χειρουργική

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και η σύγχρονη εφαρμογή της στην καθημερινή ιατρική πράξη έφερε μία σειρά από νέες επαναστατικές τεχνικές στην νευροχειρουργική. Η ανάπτυξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και η εφαρμογή τους έδωσε την δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες υπο-ειδικότητες. Κάποιες από αυτές είναι η επεμβατική νευροακτινολογία  (Interventional Neuroradiology) και η ενδαγγειακή νευροχειρουργική

Νευροχειρουργική Ογκολογία

Αδένωμα

Η νευροχειρουργική ογκολογία είναι κλάδος της νευροχειρουργικής με κύριο αντικείμενο μελέτης τους όγκους που εντοπίζονται στην περιοχή του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης και συγκεκριμένα εκείνους που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Όγκοι εγκεφάλου Οι όγκοι εγκεφάλου δημιουργούνται λόγω του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των κυττάρων του ίδιου του εγκεφάλου, των μηνίγγων, του αδένα της υπόφυσης ή

Λειτουργική Νευροχειρουργική

Λειτουργική νευροχειρουργική

Τι είναι η λειτουργική νευροχειρουργική; Η λειτουργική νευροχειρουργική είναι υποειδικότητα της Νευροχειρουργικής, η οποία μέσω των πιο σύγχρονων και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών αντιμετωπίζει διαταραχές του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος επαναρρυθμίζοντας τα νευρωνικά κυκλώματα  τόσο του εγκεφάλου όσο και του νωτιαίου μυελού μέσω της  νευροτροποποίησης. Η νευροτροποποίηση πραγματοποιείται είτε με την εμφύτευση ειδικών συσκευών έγχυσης

Σύγχρονη Νευροχειρουργική Εγκεφάλου

Κύστεις του Θυλάκου του Rathke

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των ιατρικών οργάνων όπως το μικροσκόπιο και τα μικροχειρουργικά εργαλεία σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των απεικονιστικών μεθόδων, η χρήση του ενδοσκοπίου και η νευροπλοήγηση κατέστησαν το νευροχειρουργό ικανό να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη αφορά την περιοχή του εγκεφάλου με ιδιαίτερη επιτυχία. Αναβάθμιση και η εξέλιξη των απεικονιστικών μεθόδων Η

Χειρουργική Εγκεφάλου

Αρτηριοφλεβικά συρίγγια

Τι είναι η Χειρουργική Εγκεφάλου; Η Νευροχειρουργική είναι μια ειδικότητα της χειρουργικής, η οποία ασχολείται με τις παθήσεις του νευρικού συστήματος, δηλαδή τις παθήσεις, του νωτιαίου μυελού, των περιφερικών νεύρων και του εγκεφάλου που μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Πρόκειται για μία διαρκώς εξελισσόμενη ιατρική ειδικότητα, η οποία με τη βοήθεια της τεχνολογίας αντιμετωπίζει επιτυχώς περιπτώσεις

Καλέστε τον ιατρό