Νευροαγγειακή Χειρουργική

Νευροαγγειακή χειρουργική

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και η σύγχρονη εφαρμογή της στην καθημερινή ιατρική πράξη έφερε μία σειρά από νέες επαναστατικές τεχνικές στην νευροχειρουργική.

Η ανάπτυξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και η εφαρμογή τους έδωσε την δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες υπο-ειδικότητες. Κάποιες από αυτές είναι η επεμβατική νευροακτινολογία  (Interventional Neuroradiology) και η ενδαγγειακή νευροχειρουργική (Endovascular Neurosurgery), στις αρχές των οποίων βασίζεται η σύγχρονη αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η θεαματική βελτίωση των μέσων απεικόνισης με τους εξελιγμένους ψηφιακούς αγγειογράφους που επιτρέπουν 3D ανασυνθέσεις και των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις επεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της αποτελεσματικότητας καθώς και της ασφάλειας των μεθόδων.

Η πλέον μοντέρνα αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων είναι ο εμβολισμόςΗ εφαρμογή αυτού περιόρισε τον αριθμό των ανοικτών χειρουργείων, αύξησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών παθήσεων και συνετέλεσε στην μείωση του χρόνου καθώς και του κόστους νοσηλείας των ασθενών.

Ο νευροχειρουργός Αντώνης Ανδρουλής και η ιατρική ομάδα, σε συνεργασία με το νευροακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Metropolitan General που είναι στελεχωμένο από έμπειρους και εξειδικευμένους νευροαπεικονιστές και σε συνεργασία με τους νευροεπεμβατικούς ακτινολόγους έχουν στην διάθεσή τους, τον κορυφαίου επιπέδου ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εξελιγμένη και σύγχρονη αντιμετώπιση των νευροαγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου.

Οι συνήθεις νευροαγγειακές παθήσεις είναι:

Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα

Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα είναι συνήθως ασυμπτωματικά πριν ραγούν και ανακαλύπτονται τυχαία όταν γίνεται διερεύνηση άλλου προβλήματος.

Αν το ανεύρυσμα σπάσει (ραγεί) συνήθως προκαλείται ένα είδος εγκεφαλικής αιμορραγίας που ονομάζεται υπαραχνοειδής αιμορραγία. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί ενδοκοιλιακή αιμορραγία,υποσκληρίδιο ή και ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα.

Η κατάσταση αυτή είναι βαριά, με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.

Οι θεραπευτικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων έχουν στόχο τον αποκλεισμό τους από την κυκλοφορία, ώστε να μην συμβεί ρήξη.

Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:

  1. Με κρανιοτομία και τοποθέτηση ενός micro-clip (σαν «μανταλάκι») γύρω από το ανεύρυσμα.
  2. Ενδοαγγειακό εμβολισμό.

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι συγγενείς βλάβες των αγγείων, τα οποία δημιουργούν ένα ανώμαλο πλέγμα σαν κουβάρι μέσα στον εγκέφαλο, μεταξύ των αρτηριών και των φλεβών που έρχονται σε άμεση επικοινωνία.

Τα ανώμαλα αυτά αγγεία έχουν λεπτό τοίχωμα, είναι διατεταμένα και μεγάλη πιθανότητα να υποστούν ρήξη, που εκδηλώνεται με αιμορραγία.

Η αντιμετώπιση τους εξαρτάται από το μέγεθος της δυσπλασίας και μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδρίες ή συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους, όπως η χειρουργική  ή η ακτινοχειρουργική.

Άλλες ανώμαλες μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, που συναντώνται στις μήνιγγες του εγκεφάλου αντιμετωπίζονται επίσης με τον εμβολισμό.

Η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή και στην αντιμετώπιση και άλλων αγγειακών δυσπλασιών όπως της φλέβας του Γαληνού.

Σηραγγώδη αγγειώματα του εγκεφάλου (cavernous angioma ή cavernoma)

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα (cavernous hemangioma ή cavernous malformation ή cavernoma) είναι μια αγγειακή δυσπλασία του εγκεφάλου. Εμφανίζεται σε νέους ανθρώπους συνήθως με έναρξη των συμπτωμάτων με επιληπτικές κρίσεις καθώς και με εγκεφαλική αιμορραγία. Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα εντοπίζεται στον εγκέφαλο και κάποιες φορές στο νωτιαίο μυελό. Αποτελείται από ένα σύνολο φλεβών με παχύ τοίχωμα που εμπεριέχουν θρόμβους από αίμα λόγω παλαιότερων αιμορραγιών.

Η εγκεφαλική αιμορραγία από σηραγγώδες αιμαγγείωμα μπορεί να  είναι απειλητική, αν και πρόκειται για μικροαιμορραγίες

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα δεν είναι συχνή πάθηση. Εμφανίζεται στο 0.02 – 0,11% του πληθυσμού.

Η διάγνωση γίνεται με αξονική και ειδικά με μαγνητική τομογραφία που είναι και η  εξέταση εκλογής.

Η αντιμετώπιση ποικίλλει αναλόγως της κατάστασης και των συμπτωμάτων από απλή παρακολούθηση έως χειρουργική επέμβαση είτε με κρανιοτομή και αφαίρεση της βλάβης είτε με ακτινοχειρουργική.

Η αθηρωματική νόσος ενδοκρανίων αγγείων

Η αρτηριοσκλήρυνση προκαλεί στα αγγεία του εγκεφάλου στενωτικές αλλοιώσεις. Οι βλάβες που προκαλούνται είναι αρκετά σοβαρές. Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της νόσου, προκαλούν αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που εκδηλώνονται με διάφορα νευρολογικά ελλείμματα.

Οι σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές επιτρέπουν την αντιμετώπιση μεγάλου βαθμού στενώσεων με την τεχνική της αγγειοπλαστικής, που με την χρησιμοποίηση ενός είδος μπαλονιού ή/και ενός stent (αγγειακής ενδοπρόθεσης ) επιτυγχάνεται η μηχανική διάνοιξη του στενωμένου αγγειακού αυλού.

Η επίτευξη διάνοιξης αποφραγμένων ενδοκράνιων αγγείων κατά την οξεία φάση (εντός των πρώτων 6 ωρών) έχει συντελέσει στην επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος στην θεραπευτική των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των νευρολογικών συνεπειών της απόφραξης των εγκεφαλικών αρτηριακών κλάδων.

Το γεγονός αυτό συντελεί στην θεαματική αντιμετώπιση των παθολογικών αυτών νευρολογικών νοσημάτων που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής αφενός και απειλούν την ίδια την ζωή αφετέρου.

Αγγειακές δυσπλασίες νωτιαίου μυελού 

Νόσος ενδοκρανίων αγγείων & αγγειοβριθείς εξεργασίες

Οι επεμβατικές αυτές τεχνικές εφαρμόζονται επίσης και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως σε αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες νωτιαίου μυελού και σε αγγειοβριθείς εξεργασίες (μηνιγγιώματα, αιμαγγειοβλαστώματα) του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η συνεχιζόμενη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων υλικών και η αυξανόμενη πείρα των ιατρών εγγυώνται την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των εφαρμοζόμενων νέων αυτών τεχνικών στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων.

Σε ένα σύγχρονο ιατρικό κέντρο όπως το νοσοκομείο Metropolitan General, ο νευροχειρουργός κ. Α. Ανδρουλής και οι συνεργάτες του έχουν στην διάθεσή τους τον κορυφαίο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την εξασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών νοσηλείας, φροντίδας και αποτελεσματικής σύγχρονης επεμβατικής προσέγγισης αυτών των παθήσεων.

Διαβάστε Επίσης:

Για την ακριβή διάγνωση της πάθησής σας επικοινωνήστε μαζί μας στο 2114111915 ή
στείλτε μας το μήνυμά σας στη φόρμα επικοινωνίας.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Καλέστε τον ιατρό