Στερεοτακτική Βιοψία

Στερεοτακτική βιοψία εγκεφάλου

Πως πραγματοποιείται η στερεοτακτική βιοψία εγκεφάλου; H στερεοτακτική βιοψία εγκεφάλου είναι μια συνήθης επέμβαση. Αποτελεί τον πιο σύγχρονο, ασφαλή και ανώδυνο τρόπο λήψης ενός ή περισσότερων μικρών τεμαχίων εξεργασίας (όγκου) εγκεφάλου προκειμένου να αξιολογηθούν περαιτέρω. Αυτή η διαδικασία γίνεται χρησιμοποιώντας προηγμένα χειρουργικά συστήματα νευροπλοήγησης και εξελιγμένης μεθόδου απεικόνισης με O arm. Κάποιες φορές μπορεί να

Ψηφιακή Αγγειογραφία Εγκεφάλου

Ψηφιακή αγγειογραφία

Τι είναι η Ψηφιακή Αγγειογραφία Εγκεφάλου; Η ψηφιακή αγγειογραφία εγκεφάλου είναι μία επεμβατική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται για να απεικονισθούν τα τέσσερα αγγεία που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με αίμα. Η αγγειογραφία λέγεται digital substraction angiography ή DSA. Η αγγειογραφία εγκεφάλου απεικονίζει τα 4 αγγεία που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο. Συγκεκριμένα απεικονίζονται η δεξιά και

Οσφυονωτιαία Παρακέντηση

οσφυονωτιαία παρακέντηση

Τι είναι η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση; Η οσφυονωτιαία παρακέντηση είναι μια ιατρική πράξη με διαγνωστικό αλλά και θεραπευτικό χαρακτήρα. Πραγματοποιείται σε περιβάλλον νοσοκομείου από εξειδικευμένο νευροχειρουργό και η διάρκειά της δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά. Πως πραγματοποιείται η οσφυονωτιαία παρακέντηση. Τι γίνεται με δύο λόγια στην εξέταση αυτή; Κατά τη διαδικασία γίνεται η εισαγωγή μιας ειδικής

Δισκογράφημα

Ιππουριδική Συνδρομή

Τι είναι το Δισκογράφημα; Το δισκογράφημα είναι μια ειδική εξέταση, η οποία προγραμματίζεται εάν κάποιος ασθενής σκοπεύει να προχωρήσει σε επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Πού χρησιμεύει και γιατί πραγματοποείται το δισκογράφημα; Το δισκογράφημα βοηθάει να αποφασίσει κανείς αν κάποιος συγκεκριμένος δίσκος είναι αιτία πόνου. Δεν είναι test ρουτίνας καθότι είναι επεμβατικό και το προγραμματίζουμε μόνο

Καλέστε τον ιατρό