Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης

Ποιες οι νέες τεχνικές; O όρος «ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης» περιγράφει έναν διαφορετικό τρόπο πραγματοποίησης μιας χειρουργικής επέμβασης στην σπονδυλική στήλη. Ελαχιστοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο το χειρουργικό τραύμα (πάντα σε σύγκριση με την κλασική μέθοδο). Από ειδικευμένους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης και στα μεγαλύτερα εξειδικευμένα κέντρα σπονδυλικής σε όλο τον κόσμο εφαρμόζεται πια μια

Διατρηματική Διασωματική Σταθεροποίηση

Διατρηματική διασωματική σταθεροποίηση

Τι είναι η ελάχιστα επεμβατική διατρηματική διασωματική σταθεροποίηση της ΟΜΣΣ (TLIF); Η ελάχιστα επεμβατική διατρηματική διασωματική σταθεροποίηση της ΟΜΣΣ είναι μια σύγχρονη προσέγγιση στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης, που αφορά μείζονες επεμβάσεις που γενικά αποδίδονται με τον όρο σπονδυλοδεσία. Πλέον είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδερμικής ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου και σε εκείνες τις  περιπτώσεις που απαιτείται σπονδυλοδεσία.

Πρόσθια Οσφυϊκή Διασωματική Σταθεροποίηση

Πρόσθια οσφυϊκή διασωματική σταθεροποίηση

Τι είναι η πρόσθια οσφυική διασωματική σταθεροποίηση; Η πρόσθια οσφυική διασωματική σταθεροποίηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται στη σπονδυλική στήλη. Εκτελείται μέσω προσπέλασης απο τη κοιλιακή χώρα ενίοτε με βοήθεια γενικού χειρουργού ή αγγειολόγου. Ο νευροχειρουργός προχωρά σε πρόσθια αποσυμπίεση αφαίρεση της κοιλίας του δίσκου (δισεκτομή), με αποτέλεσμα την αποσυμπίεση των νεύρων απο

Καλέστε τον ιατρό