Αυχενική Πεταλοπλαστική

Αυχενική Στένωση – Σπονδύλωση

Τι είναι η Αυχενική Πεταλοπλαστική; Αυχενική πεταλοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση που γίνεται στον αυχένα, με οπίσθια προσπέλαση. Σκοπό έχει την ανακούφιση του νωτιαίου μυελού και των νευρικών ριζών από την πίεση. Περιλαμβάνει την προσεκτική αφαίρεση του οστικής «οροφής» του πετάλου και των ιστών που προκαλούν συμπίεση του νωτιαίου μυελού στον σπονδυλικό σωλήνα. Πότε γίνεται

Αυχενική Σπονδυλική Στένωση

Αυχενική Στένωση – Σπονδύλωση

Τι είναι η Αυχενική Σπονδυλική Στένωση; Η αυχενική σπονδυλική στένωση είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε μια σειρά συμπτωμάτων που μπορεί να προκύψουν από τη στένωση του σπονδυλικού σωλήνα στον αυχένα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην προχωρημένη ηλικία, σε τραυματισμό ή σε εκφύλιση. Ο σπονδυλικός σωλήνας είναι μια μακριά σήραγγα, ένα μακρύ κανάλι μέσα

Καλέστε τον ιατρό